Fagerdals Fritidsby

Fagerdals Fritidsby ligger norr om Hisings Kärra och består av 80 tomter.

Området började byggas 1989.

Runtomkring området finns skog och ängar men även ett stort villaområde med dagis och skola.

Tomterna är uppdelade i två etapper med ett antal tun i varje.

Runt varje tun ligger ungefär 10 tomter, där alla har en öppning mot den gemensamma gräsmattan.

 

Nyheter