Fagerdals Fritidsby

Parkeringstjänst: Fagerdals Fritidsby

Våra parkeringskort utgår 2024-06-30

Styrelsen åtekommer när nya kort kan hämtas och vad kostnaden blir.

Som vi berättade på medlemsmötet i september förra året så är vi missnöjda med att parkeringen inte fungerar inom vårt område och meddelade då de förändringar vi ville se.

På medlemsmötet 220312 godkände mötet de ändringar vi anser krävs och nu kommer därför att genomföras.

 

Detta innebär att fr.o.m. 220501 övertar Securitas Sverige AB via avtal med Fagerdals fritidsby, allt ansvar för att parkeringstillstånd efterlevs inom vårt område.

Parkeringsskyltar kommer att sättas upp och parkering är endast tillåten inom skyltat område och för max 2 personbilar/MC per hus.

 

3 handikappsplatser kommer att finnas:

 • 2st på Fagergläntan

 • 1st på Fagerlyckan 

 

Och giltigt handikappsbevis skall ligga synligt.Skyltplaceringar:

 • Besöksparkering vid ingången till området (befintlig)

 • 2 st på Fagergläntan

 • 2st på Fagerlyckan 

 

Avgifter:

 • Besöksparkering = blir 5 kr/tim alt 30 kr/dygn och Easy Park svarar för detta och betalning sker med app eller SMS

 

Noteras att föreningen får tillbaka 60 procent på avgiften

 • Styrelsen tillhandahåller: 1st boende / parkeringskort per hus som ger tillstånd för personbil/MC enl. avtalet för parkering i 2år och kostar 200 kr per tillstånd (för MC behöver vi Reg nr). Avgiften betalas när kortet avhämtas och detta skall göras av den person som står som ägare till huset annars krävs fullmakt. Betalning sker med swish alt kontant.

 • Vill man ha 1st extrakort för personbil/MC till huset så kostar detta tillstånd 1800 kr per år eller 3600 kr för 2år och betalas kontant eller med swish vid avhämtning.

 • Vid förlust av kort måste styrelsen omg meddelas för rapportering till Securitas och ett nytt tillstånd utfärdas till en kostnad av 100:- 

 • När hantverkare anlitas kontaktas styrelsen vid behov av parkering på tun.

 • På tunen får man vid behov, köra in för på- och avlastning (max 20 minuter).

 

Styrelsen kommer att vara på plats för avhämtning av kort

Fredagen den 15/4 och lördagen den 23/4 mellan 12:00-15;00.