Fagerdals Fritidsby

Nulägesrapport angånde friköp/permanentboende avseende koloniområden

 

Vi håller för närvarande på och diskuterar/förhandlar med de två föreningarna som vi fått som pilot att starta med, Stora Varholmen och Torskog. Vi är långt ifrån klara med dessa diskussioner. När vi väl är det kommer fastighetsnämnden fatta beslut om försäljning eller permanentboende ska tillåtas. I fall fastighetsnämnden beslutar enligt vårt förslag kommer vi kontakta Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar angående de sex områden som kvarstår, vilka ni ingår i. Vår förhoppning är att detta kan ske tidigast våren 2021.

Vi kommer fortsätta informera er löpande på detta vis.

 

Med vänlig hälsning

Ewa Jonassen

Arrendeförhandlare