Fagerdals Fritidsby

Nulägesrapport angånde friköp/åretruntboende koloniområden

 2024

I nuläget har politikerna sagt nej till friköp och åretruntboende.