Fagerdals Fritidsby

Avgifter


2021:

Arrende = 8000kr plus indexhöjningen

Serviceavgifter = 4125kr
- Vatten
- Gemensamma verktyg
- Lagningar och lappningar av gemensamma ytor
- Föreningshuset
- Sophämtning och andra gemensamma utgifter.


Medlemsavgift (FGK) = 500kr
 

Nya arrendeförhandlingar blir det år 2025