Fagerdals Fritidsby

Avgifter


2023:

Arrende = 9784kr plus indexhöjningen

Serviceavgifter = 3691kr
- Vatten
- Gemensamma verktyg
- Lagningar och lappningar av gemensamma ytor
- Föreningshuset
- Sophämtning och andra gemensamma utgifter.


Medlemsavgift (FGK) = 525kr
 

Nya arrendeförhandlingar blir det år 2024