Fagerdals Fritidsby

ORDNINGSREGLER FÖR FAGERDALS FRITIDSBY

 1. Det finns två stycken boendeparkeringar inom området. En på Fagerlyckan och en på Fagergläntan, samt en boendeparkering vid containrar. Dessa parkeringar är endast till för stugägare och det krävs tillstånd.
  För besökare finns det parkering nedanför backen och två stycken på
  Fagerlyckan och Fagergläntan. Besöksparkeringarna är avgiftsbelagda och endast för besökare.       
  Parkering av motorfordon på tunvägar, egentomt eller grönområden är inte tillåtet.   
  Ingen parkering på vändplan längst nere vid odlingslotter. Detta gäller hela året och inte bara under säsong.
  Det är absolut förbjudet att ställa upp husvagnar, husbilar, båtar, släpkärror och avställda bilar på föreningens parkeringar. 
          
 1. Biltrafik inne på tunen är endast tillåtet för av- och pålastning av fordon max 20 minuter. Tänk på att begränsa hastigheten och ingen onödig körning.

 2. Hastighetsbegränsning gäller hela koloniområdet, max 30km.

 3. Biltvätt får ej ske på koloniområdet.

 4. Det är förbjudet att bränna sopor och trädgårdsavfall på tomten (tänk på brandfaran).

 5. Medlemmar är skyldiga att delta på våra arbetsdagar som from 2020 är 4 st. 
  Två på lördagar: Maj och Augusti. Två på vardagar: Juni och Juli.
  Obligatorisk är att medverka på två stycken.
  Om man uteblir debiteras 400 kr/tillfälle.       
   
 1. Stereoanläggningar mm behöver inte bli något problem. Tänk på att stugorna ligger tätt och att grannarna kanske inte har samma musiksmak

 2. Husdjur skall hållas under sådan uppsikt att de inte skapar olägenhet för grannar. Hundar skall vara kopplade och alla skall plocka upp efter sina husdjur.

 3. Illaluktande komposter etc. som stör trevnaden för grannar är inte tillåtna. Kompostbehållare eller liknande skall placeras på lämplig plats bakom hus eller förråd. Den skall inte ställas så att grannen får obehag av komposten. OBS, endast trädgårdsavfall!

 4. Medlemmarna är skyldiga att hålla lotten i städat och vårdat skick.

 5. Inga om- eller tillbyggnader t.ex. växthus (max 7m2), förrådsbyggnad (max5m2) får ske utan tillstånd. Inhämta först grannars, styrelsens, markägarens godkännande innan bygglov sökes.

 6. Hushållssopor skall läggas i särskilda behållare som töms genom renhållningsverkets försorg. Byggavfall mm får ej läggas där utan bortforslas av medlemmen. Sopbehållare finns tillgängliga under tiden 1maj – 30 september. ”Sopor” får ej läggas vid sidan av behållaren.

 7. Tun och vägar skall städas av de medlemmar som bor på respektive tun. Det gäller gräsklippning, planteringar, grusning och påfyllnad av jord. Kostnader som kan uppstå delas solidariskt mellan tunmedlemmarna.

 8. Staketet får ej vara högre än 0,8-1,0m. Altanskydd får vara högst 1,8m, en sida fri. Häckar mellan stugorna får ej vara högre än 0,8-1,0 m.
 9. Om jord, sand eller annat material beställes bör detta snarast köras in på den egna tomten.

 10. Bevattningsförbud av gräsmattor.

           

Styrelsen 2023-03-11