Fagerdals Fritidsby

Arbetsdagar

 

Man ska har klart för sig att vi är en förening, det innebär att man ska engagera sig och vara med på arbetsdagar.

Vi har 4 arbetsdagar per år, maj, juni, juli och augusti. Det är obligatoriskt att vara med på 2 av dessa.

Om man inte deltar får man betala en avgift på 400 kr per dag man uteblir till föreningen.

2024: Lördag 11/5 och Lördag 17/8 10.00-13.00 Torsdag 6/6 och onsdag 10/7 17.00-20.00

Vi samlas vid föreningshuset för närvaro och arbetsfördelning.