Fagerdals Fritidsby

Arbetsdagar

 

Man ska har klart för sig att vi är en förening, det innebär att man ska engagera sig och vara med på arbetsdagar.

 

Vi har 4 arbetsdagar per år, maj, juni, juli och augusti. Det är obligatoriskt att vara med på 2 av dessa.

 

Om man inte deltar får man betala en avgift på 400 kr per dag man uteblir till föreningen.