Fagerdals Fritidsby

 
 
 
 Kalender 2022
 
Datum: Händelse:
 12/3, Lördag, (11-14.30 ungefär)  Årsmöte
15/4, Fredag, (12-15) Upphämtning av parkeringskort
23/4, Lördag, (12-15) Upphämtning av parkeringskort
 7/5, Lördag (10-13)  Arbetsdag
 9/6, Torsdag (17-20)  Arbetsdag
8/7, Fredag (11-12, ca) Vattenavstängning
13/7, Onsdag (17-20)  Arbetsdag
13/8, Lördag (11-) Extra årsmöte
20/8, Lördag (10-13)  Arbetsdag