Fagerdals Fritidsby

Tunen

 

Det är stugägarna vid respektive tuns ansvar att gemensamt klippa gräset och sköta om det, även grusningen runt tunet.

 

Gräsklippare och eltrimmer finns att låna av föreningen till detta.